Aktualności

26.04.2016

Kolejna rocznica Wiosny Ludów za nami...

Uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja rozpoczęto obchody 168. Rocznicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Podczas nabożeństwa, montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie ksiąskiego gimnazjum. Słowem i śpiewem członkowie Kółka Teatralnego uczcili 1050. Rocznicę Chrztu Polski. Po mszy złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej dowódcy wojsk powstańczych mjr. Floriana Dąbrowskiego, a następnie w asyście Drużyny Ułanów Armii Wielkopolskiej ze Stajni Kawcze, Grupy Rekonstrukcyjnej Kosynierów, Orkiestry Dętej OSP Książ Wlkp., Mażoretek, pocztów sztandarowych i delegacji oraz licznie zebranych mieszkańców gminy, przemaszerowano na mogiły powstańcze.

Na miejscu okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak. Następnie przysięgę złożyli nowi członkowie ksiąskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz świeżo upieczeni harcerze z 19. Drużyny Harcerskiej Czarne Stopy. Po uroczystym odczytaniu Apelu Poległych, rozległ się symboliczny wystrzał armatni. Zwieńczeniem obchodów było oddanie hołdu i złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Kosynierów.

Galeria