Aktualności

19.12.2016

„Dobro jest w każdym z nas” - inscenizacja z przesłaniem w Zespole Szkół w Mchach

W niedzielny wieczór, 11 grudnia, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Mchach, zaprezentowali zgromadzonej w świetlicy szkolnej, społeczności lokalnej oraz zaproszonym gościom, prawdziwy popis gry aktorskiej. Inscenizacja, oparta na motywach Opowieści wigilijnej Karola Dickensa, przedstawiająca historię skąpca, i jego niezwykłej przemiany, została nagrodzona przez widownię gromkimi brawami i skłoniła widzów do głębokiej refleksji.

16.12.2016

Zimowe utrzymanie dróg

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. w sezonie 2016/2017.

14.12.2016

Opowieść wigilijna w Chwałkowie Kościelnym

W Mikołajkowy wieczór, za sprawą wspaniałego spektaklu opartego na dickensowskiej Opowieści wigilijnej, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym przenieśli, zgromadzonych w sali miejscowego Domu Kultury, gości do XIX-wiecznego Londynu, w miejsca związane z postacią głównego bohatera - skąpego, bezdusznego, nieczułego na los innych, Ebenezera Scrooge’a.

11.12.2016

VI Gminny Konkurs Recytatorski w Zespole Szkół w Mchach

W środę, 7 grudnia w Zespole Szkół im. Ks. Arcybiskupa A. Baraniaka w Mchach, odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski. W poetyckim turnieju udział wzięli uczniowie klas I-III, IV-VI i I-III gimnazjum z Chwałkowa Kościelnego, Książa Wielkopolskiego, Chrząstowa, Konarzyc i Mchów. Przed jury swój recytatorski talent zaprezentowało łącznie 37 uczestników.

09.12.2016

PRZEDSIĘBIORCO !!!

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z pózn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

07.12.2016

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.