Aktualności

21.12.2018

Budżet Obywatelski 2018 - kolejny projekt zrealizowany!

Przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym - Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny - to nazwa projektu zrealizowanego w 2018 r., w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt, który powstał z inicjatywy mieszkańców Chwałkowa, wykonywany był na przełomie października i listopada br. Zgodnie z przyjętymi we wniosku wartościami, notabene odpowiadającymi założeniom ksiąskiego BO, koszt jego realizacji nie przekroczył 50 000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano ogrodzenie z paneli betonowych, utwardzono plac przy świetlicy, zamontowano zadaszenie oraz wykonano ogród rekreacyjny. I właśnie to ostatnie zadanie, które jest nie tylko nowym, po raz pierwszy zrealizowanym w naszej Gminie pomysłem, to jednocześnie - z uwagi na jego atrakcyjność i efekt końcowy, stanowi największą wartość zrealizowanego projektu.

  Na powstanie przy świetlicy zielonego zakątku składało się m.in. założenie trawnika, posadzenie nowych roślin ozdobnych, wykonanie elementów malej architektury, w tym donic, oczka wodnego, montażu ławek, koszy na śmieci, a nawet oświetlenia ogródka.  

Zadanie wykonała firma Ogrody Marzeń Tobiasz Zagawa z Chwałkowa Kościelnego za kwotę 47 000,00 zł. Pozostałe 3 000,00 zł to koszt opracowania map oraz dokumentacji projektowej.

Galeria