Aktualności

21.12.2018

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 16:40 na terenie gminy Książ Wlkp. w ramach treningu systemu alarmowania ludności, zostanie nadany ćwiczebny sygnał akustyczny – dźwięk ciągły syren trwający jedną  minutę celem upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Obowiązujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/20130417_sygnaly_alarmowe.pdf

Ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu i komunikatu ostrzegawczego

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/postepowanie-po-ogloszeniu-alarmu