Aktualności

10.11.2017

Sytuacja hydrologiczna na terenie Gminy Książ Wlkp.
(z dnia 10.11.2017)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp., pragnie poinformować (a zarazem uspokoić) mieszkańców, że na terenie Gminy obserwuje się spadek poziomu rzeki Warty. W porównaniu do dnia 7 listopada, gdzie był to kulminacyjny dzień wezbrania rzeki, odnotowuje się spadek o ok. 10 cm. Na chwilę obecną nigdzie nie ma zagrożenia powodziowego.