Aktualności

08.11.2017

„Bezpiecznie i to na plus” w Szkole Podstawowej w Mchach

W tym roku szkolnym mchowska Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka została beneficjentem rządowego programu wspomagania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, pn. „Bezpieczna +”.

W ramach programu w Mchach zrealizowane zostanie zadanie promujące aktywność uczniów i mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem oraz kształtowanie w młodzieży aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy pod hasłem „AKTYWNI, KREATYWNI, LOKALNI”. Autorzy zwycięskiego projektu zaproponowali, aby punktem kulminacyjnym realizacji programu, rozwijającym kompetencje artystyczne i prospołeczne uczniów, było przygotowanie dla lokalnej społeczności przedstawienia teatralnego. Jego premierę zaplanowano już na listopad br. Tytuł sztuki „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” wybrano dużo wcześniej, na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób odwiedzających stronę internetową szkoły. Zanim jednak uczniowie zaprezentują się na miejscowej scenie (notabene zakupionej ze środków programu), wezmą udział w warsztatach teatralnych, a koordynujący projekt i prowadzący młodych artystów, nauczyciele – w szkoleniach tematycznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 9842,22 zł. Szkoła na realizację zadania otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 7873,78 zł, natomiast różnicę - 1968,44 zł pokrywa Gmina Książ Wlkp. Gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy na teatralny finał!