Aktualności

08.11.2017

Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż w przypadku awarii oświetlenia drogowego, zgłoszenia usterki należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 11. Jednocześnie informujemy, iż na terenie naszej Gminy konserwacją lamp drogowych, zajmuje się firma Enea Oświetlenie sp. z o.o.

Im szybciej dana awaria zostanie zgłoszona do Urzędu, tym szybciej pracownicy Referatu Gospodarczego będą mogli przekazać informację o niej do wykonawcy usługi. Nadmienić
warto, iż na usunięcie awarii Enea Oświetlenie sp. z o.o. (licząc od momentu zgłoszenia) ma:

  • do 7 dni roboczych - w przypadku linii kablowej,
  • do 4 dni roboczych - w przypadku linii napowietrznej,
  • do 10 dni roboczych – w przypadku wymiany przepalonych źródeł światła,
  • do 48 godzin – w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia.

Z uwagi na powyższe zwracamy się do mieszkańców z prośbą o pomoc w likwidacji występowania awarii i w miarę możliwości - bez zbędnej zwłoki - zgłaszania ich do Urzędu, osobiście lub pod nr tel. (061) 28 22 001 wew. 32, a także mailowo na adres poczty elektronicznej malwina.olejniczak@ksiaz-wlkp.pl lub urzad@ksiaz-wlkp.pl.