Aktualności

18.10.2017

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące propozycji lokalizacji budowy
hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.

Piątek, 13 października był ostatnim dniem, w którym mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię odnośnie propozycji lokalizacji budowy hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp. W tym bowiem czasie zakończyły się trwające kilkanaście dni, konsultacje społeczne. W następstwie przeprowadzonej weryfikacji ankiet ustalono, iż liczba wszystkich oddanych głosów wyniosła 113. Nie wszystkie jednak głosy można było uznać za ważne. W sumie cztery ankiety ze względu na niekompletne, bądź błędne ich wypełnienie – przy ostatecznym podsumowaniu - nie były brane pod uwagę. To, jak zagłosowały osoby biorące udział w konsultacjach, obrazują poniższe wyniki.

  1. Lokalizacja nr I, ul. Ogrodowa - 82 ważne głosy
  2. Lokalizacja nr II, ul. Zakrzewska - 27 ważnych głosów

Jak z powyższego wynika, uczestnicy konsultacji zdecydowanie opowiedzieli się za lokalizacją przy ul. Ogrodowej, tuż przy ksiąskim przedszkolu (82 ważnie oddane głosy). Na drugą z propozycji zagłosowało 27 osób. Nie mniej jednak warto w tym miejscu podkreślić, iż wynik konsultacji ma jedynie charakter opiniodawczy, ostateczna decyzja należy bowiem do Radnych. Państwo Radni z kolei podejmą ją zapewne w najbliższym czasie, o czym mieszkańcy zostaną od razu poinformowani.

Dla przypomnienia koncepcja lokalizacji budowy hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej, która „zwyciężyła” w głosowaniu, dotyczy terenu gminnego znajdującego się w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz biblioteki w centrum miasta. Na terenie znajduje się przedszkole oraz parking. Zakłada ona podział budynku hali na trzy części:

1 część. Sala sportowa z trybunami wraz z zapleczem i szatniami dla zawodników,
2 część. Gastronomia oraz sale fitness z szatniami i zapleczem.
3 część. Administracja i pomieszczenia socjalne.

Wszystkie część są ze sobą połączone jednym holem głównym ciągnącym się wzdłuż budynku z widokiem na dziedziniec.
Nowoprojektowany budynek, został tak stworzony, aby mimo swoich gabarytów nie dominował nad istniejącą zabudową.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach.