Aktualności

16.10.2017

Znamy wyniki II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok !

W wyniku przeprowadzonej, w ostatnich dniach, weryfikacji kart do głosowania, które uczestniczyły w II edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego oraz po przeliczeniu ważnie oddanych głosów na poszczególne zadania, Komisja ustaliła następujące wyniki: 

Powyższe oznacza, że do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok zostaną wpisane 3 zadania: Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym, AED dla OSP - zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców oraz Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo, których łączna wartość opiewa na kwotę 84270, 00 zł i nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł) przeznaczonych na budżet obywatelski.

Spośród 2270 wszystkich biorących udział w głosowaniu kart, aż 391 Komisja uznała za nieważne. Najczęstszym powodem takiej decyzji było niekompletne jej wypełnienie. Karta, która nie zawierała wszystkich wymaganych danych albo zawierała błędne dane, nie mogła być zweryfikowana pozytywnie. Podobnie, w ostatecznym liczeniu głosów nie brały udziału te karty, które typowały więcej niż jedno zadanie, albo co prawda typowały jedno wybrane zadanie i nawet były kompletne, to jednak trafiły do urny w kilku egzemplarzach! Tego typu nieprawidłowości sprawiły, że karty uznane zostały przez Komisję za nieważne i nie mogły brać udziału w ostatecznym podsumowaniu.

Niezależnie od powyższego przedstawione wyżej liczby pokazują, jak wiele osób po raz kolejny zaangażowało się w konsultacje dotyczące ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego - za co serdecznie wszystkim dziękujemy.  

W załączeniu Protokoły z ostatnich dwóch posiedzeń Komisji, które odbyły się 16 października br.