Aktualności

06.10.2017

Głosowanie zakończone – karty przeliczone

Piątek, 29 września br. był ostatnim dniem, w którym można było oddać głos w trwającym przez cały miesiąc głosowaniu w II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.               na 2018 rok. Z kolei, w czwartek, 5 października w samo południe nastąpiło otwarcie urny             z kartami do głosowania.

Zgodnie z Protokołem nr 3/2017 z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 maja 2017 r., które odbyło się 5 października br.,                         a którego treść przekazujemy Państwu w załączeniu, wszystkich kart, które wzięły udział                w głosowaniu w tegorocznej edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego, było łącznie 2270,      w tym 1 przekazana drogą elektroniczną.

Następnie, Komisja przystąpiła do weryfikacji oddanych przez Mieszkańców głosów                    oraz do obliczenia wyniku głosowania. O tym, jakie zadania zyskały największą aprobatę glosujących i tym samym znajdą się w projekcie budżetu na 2018 r., dowiedzą się Państwo niebawem, nie później niż w terminie do 16 października br.