Aktualności

03.10.2017

130-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej

W czwartek, 21 września odbyła się podniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 130-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Powstała pod koniec XIX wieku organizacja nosząca pierwotnie nazwę Towarzystwa ku Upiększeniu Miasta Śremu, jako jedno z pierwszych zadań, przyjęła na siebie zobowiązanie dbałości o wygląd i estetykę miasta. Z czasem profil jej działalności znacznie się rozszerzył i poza poprawą wizerunku Śremu – obejmował również inne dziedziny. Ponadto swym zasięgiem organizacja wyszła poza granice miasta powiatowego, rozszerzając swój obszar aktywności na teren całej ziemi śremskiej.

W ciągu ponad stuletniej historii, Towarzystwo zrealizowało wiele ciekawych inicjatyw. Obecnie działa na polu regionalno-patriotycznym, kulturalno-edukacyjnym i ekologicznym.

Na przestrzeni lat zorganizowało wiele konkursów, sesji popularno-naukowych, konferencji i spotkań we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, czy placówkami oświatowymi. Przy TMZŚ prężnie działa Klub Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Społeczny Komitet Ochrony i Rozbudowy Parku oraz Zespół Edukacji Ekologicznej.

Również na terenie naszej Gminy Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej wykazywało i nadal wykazuje swą aktywność, realizując - kilkakrotnie w ciągu roku - różnego rodzaju projekty. Wystarczy wspomnieć wrześniowe spotkania przy obelisku Maksymiliana Cygalskiego w Zaworach, czy prace porządkowo- upiększające na terenie szkoły w Konarzycach. Poza tym członkowie Towarzystwa chętnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach patriotyczno- historycznych, szkolnych dniach patrona a także wystawach i prelekcjach organizowanych w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp. 

***

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się spotkaniem przy pomniku ks. P. Wawrzyniaka w Spółdzielczym Banku Ludowym, przy którym złożono wiązanki kwiatów. Nieprzypadkowo na początek uroczystości wybrano to miejsce. Otóż, ks. P. Wawrzyniak (1849-1910) to zasłużona postać nie tylko dla regionu, ale także dla śremskiej organizacji, której był drugim prezesem. Następnie goście, poprowadzeni przez dzieci z Przedszkola "Słoneczna Gromada", udali się do kościoła farnego na mszę św. odprawioną przez ks. prałata Mariana Baruckiego. Nabożeństwo uświetnił piękny występ Śremskiego Chóru Śpiewackiego im. St. Moniuszki. Po mszy uczestnicy jubileuszu udali się do pobliskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich, który założony został w 1888r. właśnie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. Tam, w pobliżu Dobosza - pomnika powstańców wielkopolskich, wszystkich gości powitała grupa przedszkolaków. Mali śremianie zaprezentowali krótki program, w którym - w formie tańca, wiersza i piosenki - ukazali swoje miasto i własne do niego przywiązanie. Kilka delegacji złożyło kwiaty pod pomnikiem Dobosza, by później razem z innymi uczestnikami przespacerować się ścieżką dydaktyczną historyczno-przyrodniczą utworzoną z inicjatywy Towarzystwa w 2004 r. Zatrzymano się przy głazie twórców parku, Kamieniu 750-lecia Śremu, Pomniku Żołnierza Polskiego, skwerze Mariana Dominiczaka, poprzedniego prezesa, bardzo zasłużonego dla parku, gdzie złożono kwiaty, a także przy Kopcu Reymonta.

Kolejna część spotkania odbyła się w restauracji Relax. Na miejscu, prezes Jerzy Naskręt oficjalnie powitał wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wielkopolskich kół i organizacji kulturalnych, a także delegacje stowarzyszeń regionalnych ze Środy Wlkp., Piły, Kórnika i Zduńskiej Woli. Byli też przedstawiciele służb mundurowych, Nadleśnictwa Piaski, zaprzyjaźnionych instytucji
i organizacji pozarządowych, placówek oświatowych ze Śremu, Konarzyc i Chwałkowa Kościelnego oraz regionaliści i członkowie TMZŚ. Uczestnikom zaprezentowano krótki film podsumowujący dotychczasową działalność Towarzystwa. Odczytano listy gratulacyjne nadesłane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz Senatora RP, Roberta Gawła z Gniezna; przyjęto wiele życzeń i gratulacji od uczestników spotkania.

Jako samorząd ściśle współpracujący z Towarzystwem również dołączamy się do przekazanych gratulacji, życząc organizacji wiele jeszcze wspaniałych przedsięwzięć, a także wytrwałości w pracy na rzecz lokalnej kultury, historii i ekologii oraz zaszczepienia tych ponadczasowych wartości w przedstawicielach młodego pokolenia.

Zdjęcia pobrane zostały ze strony www.tmzs.eu

Galeria