Aktualności

06.08.2018

Kolejne miejsca zabaw
dla najmłodszych mieszkańców Gminy

W ubiegłym miesiącu na terenie naszej Gminy powstały kolejne miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców Gminy. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Sebastianowo i Kołacin pojawiły się nowe i zarazem pierwsze place zabaw, natomiast w Brzóstowni i Chwałkowie Kościelnym -doposażono już istniejące obiekty.

05.08.2018

Wakacyjne budowy i remonty dróg

Co roku dokładamy wszelkich starań, aby poprzez wykonywane inwestycje zapewnić rozwój naszej małej gminy i to, by mieszkańcom żyło się w niej lepiej i wygodniej. Nie inaczej jest i w roku bieżącym, w którym na zadania inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości blisko 5 500 000 zł, z czego na same tylko drogi i towarzyszącą im infrastrukturę – niemalże 3 200 000 zł.

03.08.2018

Budżet obywatelski 2019 - jakie projekty zgłoszono?

W tegorocznej, III edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego w wyznaczonym w konsultacjach terminie zgłoszone zostały 4 zadania. Wprawdzie zainteresowanych budżetem mieszkańców było zdecydowanie więcej, to jednak ostatecznie do Urzędu trafiły jedynie wspomniane 4 projekty. Wszystkie one dotyczą terenów wiejskich (Włościejewice i Konarskie - po jednym, Chwałkowo Kościelne - dwa). Trzy spośród nich mają charakter stricte inwestycyjny, jeden natomiast to projekt z rodzaju ekologicznych.

02.08.2018

Stypendia Burmistrza Książa Wlkp. rozdane

W poniedziałek, 30 lipca w siedzibie Centrum Kultury Książ Wlkp. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. dla uzdolnionych uczniów. Burmistrz, Pan Teofil Marciniak pogratulował nagrodzonym stypendystom oraz ich rodzicom.

02.08.2018

70 lat Szkoły w Chrząstowie

W minioną sobotę, 28 lipca Szkoła w Chrząstowie obchodziła 70 lecie swego istnienia. Wśród zaproszonych na uroczystości jubileuszowe gości, znaleźli się m.in. Wicestarosta Śremski, Pan Janusz Przywara, Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Pan Sławomir Przybylski. Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Powiatu w Śremie, Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz wielu innych gości związanych z chrząstowska placówką.

30.07.2018

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Książ Wlkp.

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz znacznie zwiększonym poborem wody z ujęć, Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwraca się do mieszkańców Gminy Książ Wlkp. o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.