Aktualności

06.04.2017

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kiełczynku

W środę, 5 kwietnia członkowie Koła nr 2 w Książu Wlkp. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, zorganizowali uroczyste spotkanie. Odbyło się ono w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku, a przygotowane zostało we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

05.04.2017

Trwa rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Przypominamy, iż od środy 29 marca można zgłaszać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jak również zapisać swoją pociechę do publicznego przedszkola w Książu Wlkp. lub do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, Konarzycach lub w Mchach.

04.04.2017

Badanie ankietowe na terenie Gminy Książ Wlkp.- podróże mieszkańców

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. na terenie Gminy Książ Wlkp., realizowane będzie badanie pt. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

04.04.2017

Badanie ankietowe na terenie Gminy Książ Wlkp.-
technologie informacyjno-telekomunikacyjne w gospodarstwach domowych

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że w miesiącach kwietniu i maju br. na terenie Gminy Książ Wlkp., realizowane będzie badanie dotyczące Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10).

04.04.2017

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Informujemy, iż rozstrzygnięty został drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, ogłoszony Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 marca 2017 r.

31.03.2017

Apel o niezanieczyszczanie dróg maszynami rolniczymi

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń o zanieczyszczeniu dróg, Urząd Miejski w Książu Wlkp. apeluje do osób prowadzących prace na polach uprawnych, o zadbanie o bezpieczeństwo, jak i stan drogi po przeprowadzonych pracach.