Aktualności

29.11.2018

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Książ Wlkp. w sezonie 2018/2019

Urząd Miejski w Książu Wlkp. podaje - w załączeniu do wiadomości - informację nt. instytucji i firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. w sezonie 2018/2019, wraz z ich danymi kontaktowymi.

DROGI GMINNE:

Część wschodnia Gminy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krystyna Klimczak, Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą.

 

Część zachodnia Gminy i Miasto Książ Wlkp.:

STARLECH Leszek Stępa, Kiełczynek 70, 63-130 Książ Wlkp.

 

Osoby do kontaktu z ramienia zleceniodawcy tj. Gminy Książ Wlkp.:

  • Grzegorz Rabczewski

 

tel. w godzinach urzędowania: 61 28 22 001 w. 19

Interwencyjnie:                                 698 676 085

  • Malwina Ratajczak

tel. w godzinach urzędowania: 61 28 22 001 w. 33

Gmina nie pełni dyżurów całodobowych.

 

DROGI WOJEWÓDZKIE:

W zakresie drogi wojewódzkiej nr 436 Śrem – Klęka odpowiada WZDW w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Telefony kontaktowe: 609 852 962, 61-225-84-50 61-285-75-10

 

Informacja ze strony internetowej PZD w Śremie1:

 

DROGI POWIATOWE:

Drogi powiatowe miejskie - na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zimowym utrzymaniem dróg powiatowych miejskich w miejscowościach Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., w sezonie 2018/2019 zajmie się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o., ul. Parkowa 6; Śrem

tel. kontaktowe: 660 756 344; 666 453 010; 660 756 324

 

Drogi powiatowe pozamiejskie – w wyniku przetargu wyłoniono firmę, która na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CYNK, Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec4, Śrem, tel. kontaktowe:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie - 61 28 29 864, 604 509 412
  2. PUH CYNK - 601 398 751