Aktualności

06.06.2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski

Szanowni Państwo,

25 maja br.  weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR),
tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji.

Priorytetem naszego Urzędu jest ochrona Państwa danych i bezpieczne ich przetwarzanie. Załączona do niniejszej wiadomości Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych, zarówno obecnych jak i przyszłych,  potencjalnych Klientów Urzędu Miejskiego oraz przysługujących im w tym zakresie, praw.

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną, która dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod linkiem: http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=215. Na stronie ksiąskiego Biuletynu – w zakładce Urząd Miejski → Dane osobowe, znajdą też Państwo wszelkiego rodzaju informacje dotyczące przedmiotowego zakresu spraw.