Aktualności

03.04.2018

Zaproszenie do udziału w konkursie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w XIX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do konkursu mogą przystąpić gminy, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego.

Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach Konkursu.

Wniosek „Zgłoszenie do Konkursu” oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (zakładka Urząd Marszałkowski, Departament Środowiska).

Wniosek należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XIX edycji Konkursu upływa z dniem 30 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają:

Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

lub Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl