Aktualności

30.03.2018

Informacja o niewykorzystaniu środków –
dodatkowy termin składania wniosków w ramach IL

W związku z niewykorzystaniem w tym roku środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w naborze, który obowiązywał od dnia 1 do  dnia 30 stycznia br., Burmistrz Książa Wlkp. działając na podstawie Uchwały nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tryb i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w Gminie Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej,, która zmieniła dotychczas obowiązujące w tej kwestii przepisy, ustala dodatkowy termin składania wniosków od dnia 1 do dnia 31 maja br.

Tym samym grupy inicjatywne mogą raz jeszcze sięgnąć po środki finansowe w maksymalnej wysokości 4 000,00 zł, do czego oczywiście gorąco zachęcamy!