Aktualności

01.02.2018

II Międzygminne Forum Wolontariatu

W piątek, 26 stycznia odbyła się druga już edycja Międzygminnego Forum Wolontariatu, zorganizowanego z inicjatywy Gminy Książ Wlkp. przy współpracy z Gminą Dolsk oraz Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum, które tym razem miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach, było „Radość dawania, czyli różne oblicza wolontariatu”.

Wybrany motyw miał na celu zwrócenie uwagi na różnorodność działań wolontariackich oraz zainicjowanie dyskusji, jak promować wartości, które wynoszą wolontariusze ze swojej działalności. Niejednokrotnie podkreślono, iż zdobyte przez nich umiejętności podnoszą wartość wolontariuszy na rynku pracy oraz mogą stać się świadomie obraną drogą życiową czy ścieżką kariery. Najlepszym tego przykładem była osoba patrona szkoły w Konarzycach – Emilia Sczaniecka. Dlaczego? – Na to pytanie odsyłamy do biogramu tej niezwykłej kobiety, który znajduje się na stronie internetowej szkoły pod linkiem http://www.sp.konarzyce.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,22 .  

Do udziału w wydarzeniu promującym aktywne działania na rzecz środowiska lokalnego, zaproszono członków szkolnych klubów wolontariatu oraz ich opiekunów ze szkół podstawowych w Chwałkowie Kościelnym, Dolsku, Konarzycach, Książu Wlkp., Masłowie oraz Mchach. Każda grupa przygotowała prezentację, w której omówione zostało jedno z wielu obliczy wolontariatu. W bardzo ciekawy i niezwykle inspirujący sposób przedstawiono różne formy działalności wolontariackiej:

  1. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Masłowie – „Wolontariat Św. Mikołaja, czyli jak pomóc potrzebującym w świątecznym czasie”,
  2. Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – „Anioł w rodzinie. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym”,
  3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach – „Ecolokalni – wolontariat na rzecz ochrony środowiska”,
  4. Szkoła Podstawowa im. E. Sczanieckiej w Konarzycach – „Ocalić od zapominania - działania na rzecz zabytków, tradycji i historii”,
  5. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku – „Pomoc na 4 łapy – dlaczego wąsato pomagać zwierzętom”,
  6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym –„A może wolontariat zagraniczny?”.

Kolejny, niezwykle ważny, punkt tegorocznego Forum stanowił mini kurs udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez przedstawicielki Śremskiej Grupy Nieustannych Optymistów „Krówka Mała”. Uczestnicy mieli możliwość odświeżenia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycia informacji o działalności „krówkowego” stowarzyszenia działającego m.in. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po krótkim kursie nastąpiła część warsztatowo-integracyjna, w której udział wzięli zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie. Warsztaty tematyczne oraz zajęcia integracyjne prowadzone były przez wolontariuszy Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Spotkanie zakończono wręczeniem symbolicznych Podziękowań za udział w Forum oraz przekazaniem wyrazów wdzięczności i uznania za prospołeczną, godną naśladowania, postawę.

Galeria