Aktualności

02.01.2018

Stypendia sportowe na rok 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza trzecia już edycja stypendiów sportowych Burmistrza Książa Wlkp. O stypendium mogą ubiegać się sportowcy zamieszkujący na terenie Gminy Książ Wlkp., którzy osiągnęli w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczące wyniki sportowe. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w tut. Urzędzie, w terminie od 1 do 31 stycznia 2018r.

Przypominamy, iż stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego, który należy złożyć w terminie od 1 do 31 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Stypendia sportowe mogą otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

  • uprawiają dyscyplinę sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior;
  • zamieszkują na terenie Gminy Książ Wlkp.;
  • osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • nie otrzymują stypendium sportowego finansowanego przez klub sportowy, w ramach dotacji uzyskanych z budżetu gminy.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i kryteria przyznawania stypendium, jak również wzór wniosku znajdą Państwo w uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Informacje oraz druki dostępne są także w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 3 lub pod numerem tel. 061 282 20 01 wew. 40. Osoba do kontaktu: Inspektor, Agata Weiss – Nowak.