Aktualności

23.11.2017

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W br. w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zrealizowano dwa zadania.

Pierwsze z nich polegało na przebudowie drogi w Zaworach. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 24 października 2017 r. W ramach zadania zrealizowano roboty w zakresie przebudowy drogi na odcinku o dł. 900m. Wykonano nawierzchnię utwardzoną gruzem z betonu żwirowego oraz mieszanki z kruszywa kamiennego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i wspólnicy z siedzibą w Sosnowcu, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem. Wartość robót wyniosła 297 439,58 zł brutto.

Galeria

Drugie zadanie polegało na przebudowie drogi w Konarzycach (droga dojazdowa do ośrodka wypoczynkowego w Jarosławkach). Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 13 listopada 2017 r. W ramach zadania zrealizowano roboty w zakresie przebudowy drogi na odcinku o dł. 457m. Wykonano nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą robót była Firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z siedzibą w Książu Wlkp., ul. Wiosny Ludów 30. Wartość robót wyniosła 317 973,45 zł brutto.

Galeria

Powyższe zadania zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie  116 250,00 zł  zgodnie z umową dotacji
nr 147/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.