Aktualności

10.03.2017

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu powierzonych funkcji.

Niech aktywna postawa i zaangażowanie będą źródłem radości i satysfakcji oraz przyczynią się do sprawnego funkcjonowania sołectwa i zadowolenia jego mieszkańców .

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego