Aktualności

09.03.2017

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert na rok 2017

Informujemy, iż Burmistrz Książa Wlkp. zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 9 marca 2017 r. unieważnił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017 z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu przez żadną ze złożonych w konkursie ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, znajdą Państwo w załączniku.