Aktualności

20.09.2016

Jesienno-zimowa oferta Centrum Kultury

Z początkiem października rusza nowa, niezwykle atrakcyjna, propozycja zajęć artystyczno-edukacyjnych przygotowana przez ksiąskie Centrum Kultury. Rozmaitość jesienno- zimowej oferty sprawi, że zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.

19.09.2016

Małe Zawory – wielka Pamięć
Wspomnienie o Maksymilianie Cygalskim

W przeddzień 116. rocznicy urodzin powstańca i obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku we wrześniu 1939 r. - Maksymiliana Cygalskiego (17.09.1900 - 05.10.1939), w miejscu z którego pochodził - w Zaworach, uczczono pamięć tego wielkiego Polaka. Po raz kolejny przy obelisku znajdującym się w sąsiedztwie budynku leśniczówki, odbyła się uroczystość poświęcona zmarłemu tragicznie pocztowcowi.

16.09.2016

Nowe umiejętności szansą na pracę

Wraz z początkiem września na terenie woj. wielkopolskiego rozpoczyna się realizacja projektu dedykowanego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo o niskich kwalifikacjach. W ramach programu Wyższe kwalifikacje – większe możliwości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wybranych powiatach – w tym w powiecie śremskim – odbywać się będą bezpłatne szkolenia komputerowe i kursy języków obcych kierowane do osób między 25. a 65. rokiem życia, chcących nabyć lub uzupełnić swoje umiejętności w tym zakresie.

15.09.2016

Komunikat

Urząd Miejski w Książu Wlkp., w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017. Zachęca wszystkich właścicieli i zarządców budynków do zapoznania się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dotyczącym akcji społecznej mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

14.09.2016

Obowiązek utrzymywania zjazdów oraz przepustów

Urząd Miejski w Książu Wlkp. przypomina o obowiązku utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, który to obowiązek leży po stronie właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Wynika on wprost z art. 30 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

13.09.2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp.

Gmina Książ Wlkp. jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.