Aktualności

22.08.2017

List Prezesa KRUS z życzeniami z okazji Święta Plonów

Szanowni Rolnicy,

dożynki to święto polskiej wsi, święto radości jednoczące całą rolniczą wspólnotę. W artystycznie wykonanych wieńcach kryje się głębokie przywiązanie do naszych tradycji – wieniec dożynkowy nazywany “plonem” symbolizuje owoce ziemi i urodzaj.