Aktualności

14.07.2017

Sroczewo i Mchy wypięknieją

19 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo - w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie przedmiotowych umów.

Miło nam poinformować, że na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się dwa zadania z Gminy Książ Wlkp. „Razem raźniej – stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców” to tytuł projektu, który zaproponowało sołectwo Sroczewo.

W ramach zadania na terenie przy sroczewskiej świetlicy powstanie drewniana altana wraz z placem zabaw. Dodatkowo, wyznaczone zostanie i utwardzone miejsce do postoju aut.
Z kolei w Mchach, tuż za miejscową strażnicą, na nowo zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny. Dzięki realizacji zadania „Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej Ojczyźnie”, miejscowość zyska ciekawe i zarazem estetyczne miejsce do wypoczynku, zabawy i rekreacji. Do końca października, bo taki jest ostateczny termin wykonania projektu, w Mchach powstanie utwardzony teren przed lokalną sceną, który jednocześnie stanowił będzie pole szachownicy. Ponadto wyznaczone zostanie miejsce na ognisko oraz zamontowane będą urządzenia małej architektury.

W każdej z przedstawianych miejscowości przeprowadzone inwestycje będą odbywały się przy sporym zaangażowaniu mieszkańców. Dzięki zadeklarowanej pracy lokalnej społeczności, stanie się ona nie tylko współautorem dofinansowanego przedsięwzięcia, ale także - za sprawą wspólnych działań - na nowo zintegruje się i zjednoczy. Z kolei samo sołectwo - zgodnie z ideą konkursu -  wypięknieje.

Wartość dofinansowania wynosi każdorazowo ok. 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dla projektu w Sroczewie stanowi to kwotę 14 850,00 zł, natomiast dla zadania  w Mchach - 27 100,00 zł. Umowy w powyższej sprawie podpisane zostały 30 czerwca br.