Aktualności

05.05.2017

Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 792), od 2006 r. funkcjonują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych. Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65% dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl) znajduje się szczegółowa informacja dotycząca ww. ubezpieczenia.