Aktualności

21.03.2019

Program Czyste Powietrze - nabór wniosków o dofinansowanie wznowiony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.

Czyste Powietrze to projekt, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się głównie na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą ww. kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Warunek podstawowy:

  • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,
  • dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Szczegółowe informację nt. programu można uzyskać od doradcy energetycznego WFOSGW, którym dla Powiatu Śremskiego jest Sebastian Maćkowiak. Kontakt do doradcy: telefoniczny: (61) 845-62-07 lub mailowy: sebastian.mackowiak@wfosgw.poznan.pl