Aktualności

06.06.2017

Komunikat

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2017 r. w załączeniu.

Przypominamy o wystawieniu pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję w miejsce widoczne dla brygady wywozowej do godziny 7:00 rano.

06.06.2017

Przygotowania do sezonu nad Jeziorem Jarosławskim

Szanowni Państwo! Mieszkańcy i Goście wypoczywający nad Jeziorem Jarosławskim!

Uprzejmie informujemy, iż na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach trwają obecnie prace budowlane, rozbiórkowe i gospodarcze. Powodują one pewne utrudnienia dla osób chcących wypoczywać nad Jeziorem Jarosławskim, już teraz. Za tę niekomfortową sytuację bardzo Państwa przepraszamy, prosząc jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość. Oficjalne rozpoczęcie sezonu planowane jest na ostatni dzień czerwca.

05.06.2017

10 lat minęło, jak jeden dzień…

Dzień 23 maja zapisał się w ponad kilkusetletniej historii Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym jako jeden z najważniejszych. To właśnie 23 maja 2007 r. nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. Od tego dnia patronem chwałowskiej, placówki zostali Powstańcy Wielkopolscy.

05.06.2017

Sport i zdrowe odżywianie - to nasze wyzwanie
Podsumowanie projektu edukacyjnego
w Gimnazjum w Mchach

W ostatnim dniu maja uczniowie klas II mchowskiego gimnazjum zaprezentowali - licznie zgromadzonej w świetlicy szkolnej - publiczności, efekty wielomiesięcznej pracy nad realizacją projektu edukacyjnego.

02.06.2017

Święto Patronki Szkoły w Konarzycach

Uroczystym apelem z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Patronki Szkoły Podstawowej w Konarzycach- Emilii Sczanieckiej.

01.06.2017

Mały grant w Gminie Książ Wlkp. – zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, iż w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w ramach tzw. małego grantu. Po raz pierwszy, zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), mogą starać się o uzyskanie środków finansowych z budżetu Gminy, w trybie pozakonkursowym.