Aktualności

29.03.2019

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników organizowane przez KRUS

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie informuje o możliwości składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne organizowane w okresie letnim dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/