Aktualności

22.03.2019

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2019 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań. Prace powinny być atrakcyjne dla potencjalnych czytelników, ponieważ te, które zostaną nagrodzone będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Ponadto zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl, a także w załączonych poniżej plikach.