Aktualności

22.02.2019

Gminne obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego – druga odsłona

Inauguracja gminnych obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego miała miejsce już w roku ubiegłym. Wówczas, na nagrobkach uczestników Powstania znajdujących się na cmentarzach parafialnych: w Chwałkowie Kościelnym, Gogolewie, Książu Wlkp. i w Mchach, dokonano uroczystego odsłonięcia krzyży powstańczych upamiętniających miejscowych Powstańców. Tymczasem w sobotę, 16 lutego, w rocznicę zakończenia wielkopolskiego zrywu, uroczystą mszą świętą odprawioną w samo południe w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Chwałkowie, rozpoczęła się kolejna odsłona lokalnych uroczystości.

Podczas nabożeństwa prelekcję wygłosił dr Marek Rezler – historyk, biograf i publicysta regionalny. W czasie swego wystąpienia, dr Rezler podkreślał niezłomnego ducha walki Wielkopolan oraz zdolności organizacyjne, dzięki którym wszystkie zrywy z ich udziałem, kończyły się sukcesem. Przypomniał również, iż ów duch powstańczy miał swoje „korzenie” w pracy organicznej mieszkańców zaboru pruskiego, co wspólnie z wolą walki, przesądzało o wygranej. Historyk zauważył również, iż Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 nie było ani pierwszym, ani jedynym zwycięskim w historii naszej Ojczyzny.

Po mszy odbył się uroczysty przemarsz na cmentarz, gdzie przedstawiciele ksiąskiego magistratu z Panem Burmistrzem na czele, Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp., zaproszeni goście oraz delegacje nauczycieli, uczniów, lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Koła Pszczelarzy, oddali hołd przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Następnie wszyscy zebrani udali się na boisko przy miejscowej Szkole Podstawowej, gdzie wszystkich zebranych powitała Dyrektor Centrum Kultury, Pani Mariola Kaźmierczak, Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak oraz Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta Kapcińska. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna, który do uczestników obchodów skierował List gratulacyjny, głos zabrała Wiceburmistrz, Pani Mirela Grześkowiak.  

W dalszej części uroczystości, delegacja złożona m.in. z członków społeczności szkolnej i samego Chwałkowa Kościelnego, złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły, a także zakopała przygotowaną wcześniej kapsułę czasu. Jej zawartość obejmowała najważniejsze informacje o mieszkańcach Chwałkowa Kościelnego, działających w nim klubach, organizacjach i stowarzyszeniach, plakaty reklamujące okolicznościowe wydarzenie, fotografie miejscowości oraz flagę powstańczą i rozetki. Kapsuła ma zostać otworzona za (bagatela) 20 lat.

Następnie odbyła się rekonstrukcja wydarzeń, jakie rozegrały się 100 lat temu. Jej pomysłodawcami i wykonawcami byli członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Widowiskowa i głośna wymiana ognia, wciągnięta na maszt flaga narodowa oraz odśpiewany w tym czasie Mazurek Dąbrowskiego, wywołały duże emocje, pośród oglądających rekonstrukcję widzów.

Ostatnim punktem sobotnich obchodów było zwiedzanie wystawy „Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Zgromadzone w szkolnej Izbie Pamięci eksponaty,  cieszyły się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród potomków i rodzin Powstańców.

Warto w tym miejscu dodać, iż patronat honorowy nad obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Chwałkowie Kościelnym, objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wielkopolski Kurator Oświaty i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Galeria