Aktualności

19.02.2019

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Uprzejmie informujemy, iż 25 lutego br. rozpocznie się rekrutacja do ksiąskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Wnioski wraz z załącznikami można składać w wybranych placówkach. Nabór trwał będzie do 8 marca 2019r., natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 25 marca br.

Zarządzeniem Nr 24/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. Burmistrz Książa Wlkp. określił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Natomiast kryteria naboru do placówek określa Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariatach poszczególnych placówek.