Aktualności

15.09.2016

Komunikat

Urząd Miejski w Książu Wlkp., w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017. Zachęca wszystkich właścicieli i zarządców budynków do zapoznania się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dotyczącym akcji społecznej mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

14.09.2016

Obowiązek utrzymywania zjazdów oraz przepustów

Urząd Miejski w Książu Wlkp. przypomina o obowiązku utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, który to obowiązek leży po stronie właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Wynika on wprost z art. 30 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

13.09.2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp.

Gmina Książ Wlkp. jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

06.09.2016

Narodowe Czytanie Quo vadis w Książu

Książ Wlkp. był jedną z kilkuset miejscowości w Polsce, które włączyły się w tegoroczną edycję Narodowego Czytania. Dokładnie o godz. 11.00, w sobotę, 3 września na ksiąskim Rynku rozbrzmiało głośne czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. To druga odsłona akcji w naszej Gminie, która tym razem – co cieszy szczególnie – zgromadziła całkiem sporą grupę

05.09.2016

KSIĄŻ ROCK ZONE po raz drugi…

Ostatnia sobota sierpnia upłynęła w Książu pod znakiem mocnych rytmów. To właśnie wtedy w Parku Miejskim odbył się festiwal rockowy KSIĄŻ ROCK ZONE. Była to druga edycja tego wydarzenia.

05.09.2016

Wakacje na Orliku

Wakacyjne gry i zabawy na Orliku okazały się doskonałym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. W lipcu, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych na boisku odbywały się zajęcia dla dzieci prowadzone przez animatorów. Chętnych do aktywnej zabawy nie brakowało.