Aktualności

27.11.2019

Podziękowania dla Sołtysów oraz życzenia dla nowo wybranych przedstawicieli sołectw

W poniedziałek, 25 listopada, podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. sześciu Sołtysom z okazji zakończenia przez nich sprawowania funkcji przewodniczącego jednostki pomocniczej, Wiceburmistrz, Pani Mirela Grześkowiak, Skarbnik Gminy, Pani Barbara Matuszczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Pan Sławomir Przybylski, złożyli podziękowania.

Za pełną zaangażowania, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju swojej miejscowości, byli już sołtysi, wraz z wyrazami uznania, otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz symboliczną różę.

Przypomnijmy, że ubiegłą kadencję zakończyło i jednocześnie nie zdecydowało się na reelekcję,  sześciu Sołtysów. Byli to:

  • Pan Grzegorz Zegar (Brzóstownia),
  • Dawid Genderka (Chrząstowo) – nieobecny na sesji – dyplom odebrała Radna, Pani Antonina Jankowiak,
  • Bogumiła Skiera (Kołacin),
  • Zofia Halaburda (Łężek),
  • Anna Tomaszewska (Sebastianowo) – nieobecna na sesji – dyplom odebrał Sołtys, Pan Paweł Matuszewski,
  • Zdzisław Frąckowiak (Zakrzewice).

Obecność na sesji (pierwszej od zakończenia wyborów sołeckich), nowo wybranych Sołtysów była także okazją do złożenia gratulacji z okazji otrzymania mandatu na kolejną, 5-letnią kadencję. Przedstawiciele samorządu życzyli Im dumnego reprezentowania sołectwa, owocnej współpracy z mieszkańcami oraz podejmowania wielu przedsięwzięć służących rozwojowi wsi, a także inicjatyw mających na celu podtrzymywanie i rozkwit miejscowej tradycji.

Galeria