Aktualności

26.11.2019

Chrząstowskie boisko sportowe i kołacińska ścieżka wokół stawu czekają na mieszkańców :)

Z końcem października Gmina Książ Wlkp. zrealizowała dwa konkursowe projekty, na które z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020, pozyskała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 60 000,00 zł! Przypomnijmy, że sołectwami, które w tegorocznej edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś znalazły się na liście rankingowej i otrzymały dofinansowanie, zostały miejscowości: Chrząstowo i Kołacin. Pierwsza z nich zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną”, druga natomiast projekt pt. ”Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu”.

Chrząstowskie zmodernizowane boisko, po wcześniejszym jego uporządkowaniu i wyprofilowaniu, zyskało zupełnie nowe oblicze – piękny wygląd i zieloną murawę. Natomiast kołacińska ścieżka, która powstała wzdłuż prawobrzeżnej części stawu, stała się miejscem  przyjaznym spacerowiczom i tym, którzy chętnie odpoczywają na świeżym powietrzu w otoczeniu miejscowej przyrody. Za sprawą projektu zakupiono także wyposażenie zagospodarowania przestrzennego, w szczególności ławki i kosze na śmieci, ale również  założono skansen dawnych uli. Ten ostatni pomysł to zupełnie nowa – niespotykana w regionie – inicjatywa mieszkańców i ksiąskich urzędników, dzięki której Kołacin konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na - jakże ważny w ostatnim czasie - temat ochrony owadów pożytecznych.

Oba projekty powstały przy sporym zaangażowaniu lokalnych społeczności. Takie współdziałanie mieszkańców w realizację sołeckiego przedsięwzięcia wpisuje się idealnie w założenia marszałkowskiego programu. Chodzi w nim o to, aby poprzez wspólną pracę i wzajemną pomoc, mieszkańcy nie tylko stali się współtwórcami pozytywnych przemian, ale też czuli się za nie współodpowiedzialni

Galeria Kołacin

Galeria Chrząstowo