Aktualności

04.10.2019

Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Książa Wlkp. zamieszcza na okres 7 dni ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich Gogolewo – Świączyń, na realizację zadania w trybie małego grantu pn. NIEWINNIE STRACENI.

Złożona oferta realizacji zadania publicznego znajduje się w załączniku poniżej. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi.