Aktualności

03.07.2019

Jednolite wzory formularzy na podatki lokalne oraz możliwość składania ich drogą elektroniczną

Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego miesiąca obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, a co za tym idzie wszelkie zmiany mające wpływ na wymiar tego podatku, a które zaszły po 1 lipca (np. nabycie, zbycie nieruchomości, gruntu, lasu), będą zgłaszane już na nowych drukach.

Co równie istotne to także to, iż od tego dnia, składanie formularzy przez podatników może odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Poniżej znajdziecie Państwo wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny. Są one również dostępne na stronie internetowej Gminy, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu → Poradnik Klienta → Podatki i opłata skarbowa

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,  

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników,

DN-1 deklaracje na podatek od nieruchomości,

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

IR-1 informacja o gruntach,

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników,

DR-1 deklaracja na podatek rolny,

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

IL-1 informacje o lasach,

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

ZIL-3 załącznik do o lasach - dane pozostałych podatników,

DL-1 deklaracja na podatek leśny,

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.