Aktualności

10.06.2019

Spotkanie informacyjne dla NGO

W bardzo licznym gronie zebrali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, głównie KGW, podczas spotkania informującego, które odbyło się w środę, 5 czerwca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. a dotyczyło możliwości pozyskania zewnętrznych środków na realizację ciekawych lokalnych projektów.

W pierwszej części spotkania, Pani Marta Mańkowska, specjalista z Biura LZW, szczegółowo omówiła formalne i finansowe  aspekty aplikowania o środki w ramach projektu grantowego „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
i Filantropii w Polsce. Po przekazaniu ogólnych założeń projektowych, Pani Mańkowska przedstawiła wzór wniosku aplikacyjnego, omówiła  sposób jego wypełnienia, wymagane załączniki, kryteria wyboru oraz przekazała bazę pomysłów i inspiracji dla uczestników spotkania. Nabór wniosków rozpocznie się w II połowie czerwca i trwał będzie do połowy lipca br. Szczegółowe informacje znajdować się będą w na stronie www.liderzielonejwielkopolski.pl

Następnie Pani Mirela Grześkowiak, Sekretarz Gminy, przedstawiła dokumentację związaną z możliwością pozyskania środków z cyklicznego już otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, który ogłosił Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje dotyczące możliwości finansowania oddolnych inicjatyw dziedzinie działalność wspomagającej rozwój obszarów wiejskich. Omówione zostały kwestie formalne, finansowe oraz terminy realizacji zadań. Termin składania ofert 17 czerwca br. Linki do otwartego konkursu ofert „Nasza Wieś, nasza wspólna sprawa znajduje się poniżej.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-ngo

Podkreślenia wymaga, iż przedsięwzięcia, planowane do realizacji w ramach powyższych programów muszą zostać zrealizowane w jeszcze w tym roku kalendarzowym a wnioski aplikacyjne wypełnić należy za pomocą elektronicznych generatorów.

Serdecznie zachęcamy lokalne organizacje pozarządowe do składania wniosków i realizacji ciekawych inicjatyw!