Aktualności

01.04.2019

Rada Miejska w Książu Wlkp. ma nowego Radnego

Ostatnia niedziela marca - zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego - wyznaczona została na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w okręgu nr 10,
w Mchach. Większością oddanych głosów, nowym Radnym sołectwa Mchy, został Pan Tomasz Bartkowiak, mieszkaniec tejże miejscowości. Objecie mandatu przez nowo wybranego Radnego, nastąpi z chwilą złożenia ślubowania, co zapewne będzie miało miejsce na najbliższej, kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Od tej chwili ksiąska Rada będzie mogła funkcjonować już w pełnym, 15-osobowym, składzie. Przypomnijmy, iż powodem dla którego Wojewoda zarządził w naszej Gminie kolejne wybory uzupełniające, była rezygnacja z funkcji Radnego Pana Marka Celki, wybranego do Rady jesienią ubiegłego roku. Frekwencja wyborcza w Mchach wyniosła 20%. Protokół z wyborów dostępny pod linkiem: http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=292