Aktualności

01.04.2019

„Wolontariat –patriotycznie” czyli III Międzygminne Forum Wolontariatu

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym była w tym roku gospodarzem trzeciej już edycji Międzygminnego Forum Wolontariatu, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Wolontariat – patriotycznie”. W minioną środę, 27 marca, przedstawiciele szkolnych kół wolontariatu i zaproszeni prelegenci w bardzo ciekawy i interesujący sposób omówili swoją działalność na rzecz innych. Nie przypadkowo akurat ta placówka została współorganizatorem cyklicznego już przedsięwzięcia.  Działania społeczności szkolnej, zarówno uczniów jak i pracowników, były w ostatnim czasie bardzo intensywne i wiązały się z uroczystościami rocznicowymi organizowanymi  na terenie Gminy Książ Wlkp., głównie związanymi z 100. rocznicą Powstania  Wielkopolskiego. Ponadto, chwałkowskie Koło Wolontariatu oraz działające równolegle Kółko Misyjne otrzymało w minionym roku zaszczytny tytuł Odkrycia Roku, przyznany przez Lokalne Centrum Wolontariatu. Pani Dyrektor Elżbieta Kapcińska przedstawiła uczestnikom charakter działania koła, który w znacznej części wiąże się wolontariatem zagranicznym oraz członkostwem placówki w Klubie Szkół UNICEF. Doceniła ciężką pracę wolontariuszy i zachęcała do podejmowania kolejnych wyzwań i działań.

W niezwykle ciekawy sposób działalność wolontariacką lokalnych organizacji pozarządowych zaprezentowali zaproszeni prelegenci. Pan Mariusz Wojciechowski – Komendant Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp., przedstawił krótką historię ksiąskiego bractwa oraz opowiedział o tym, w jaki sposób działa ta organizacja i jak angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Drugi z prelegentów, Pan Marcin Weiss, Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp., podczas swojej prezentacji przedstawił bardzo rozbudową, nakierowaną na bezpośrednią pomoc innym, działalność strażacką. Zachęcał młodych wolontariuszy do wstąpienia w szeregi OSP, podkreślając, ile satysfakcji dają działania związane z pomaganiem innym i ratowaniem życia ludzkiego. Po zakończonych prelekcjach, przedstawiciele kół wolontariatu ze szkół podstawowych w Chwałkowie Kościelnym, Chrząstowie, Dolsku, Konarzycach, Książu Wlkp. i Mchach, przedstawili w różnych formach swoje działania związane z szeroko rozumianym patriotyzmem. Głos zabrała również Pani Maria Stefaniak, wieloletnia wolontariuszka i śremska prekursorka działań na rzecz słabszych.

Ostatnim punktem Forum było zwiedzanie wystawy pn. „200-lecie działalności Bractwa KBS w Książu Wlkp.” przygotowanej przez Pana Mariusza Wojciechowskiego. Uczestnicy zwiedzali także znajdującą  się w szkole Izbę Pamięci poświeconą Powstańcom Wielkopolskim, w której zgromadzono wiele pamiątek i dokumentów upamiętniających ten ważny narodowy zryw wyzwoleńczy. Ponadto, Pan Marcin Weiss zaprezentował uczestnikom bojowe umundurowanie strażaka ochotnika, omówił jego poszczególne elementy, podkreślając, że całość obowiązkowego ekwipunku waży ponad 40 kg!

Na zakończenie Forum, Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak, wręczyła uczestnikom i prezentom pamiątkowe podziękowania a Pani Dyrektor Kapcińska zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

Galeria