Aktualności

29.03.2019

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Książ Wlkp.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ENEA Operator Sp. z o.o., na terenie Gminy Książ Wlkp. planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. W najbliższym czasie, we wtorek, 2 kwietnia, w godzinach pomiędzy 9:30 a 11:30, przerwę w dostawie prądu będą mieli mieszkańcy ul. Dębniackiej w Książu Wlkp.

Źródło informacji: www.operator.enea.pl