Aktualności

31.01.2019

Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 28 stycznia, Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwaliła budżet na 2019 rok. Zgodnie z decyzją podjętą przez Radnych, w bieżącym roku dochody wynosić będą łącznie 36 711 098,52 zł, natomiast wydatki 38 122 098,52 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę   4 086 376,00 zł. Zaproponowany przez Burmistrza projekt gminnego budżetu został przyjęty jednogłośnie! 

Podobnie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, największą część gminnych wydatków w tegorocznym budżecie, stanowią działy:

  • Oświata i wychowanie – 13 283 890,52 zł + świetlice – 229 798, 00 zł (w tym adaptacja piwnicy przedszkola na Klub Seniora w wysokości 150 000,00 zł)
  • Rodzina – 9 508 899,00 zł
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 359 985,00 zł
  • Pomoc społeczna – 1 450 000,00 zł
  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 166 303,00 zł

 

W tym roku na Drogi publiczne zabezpieczono kwotę blisko miliona złotych, a na Rolnictwo i łowiectwo – ponad 500 000,00 zł. Z kolei w porównaniu do lat ubiegłych - ze względu na planowane w tym roku - rozpoczęcie budowy hali sportowo- widowiskowej, w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 2 500 000 zł, przez co wydatki budżetowe przeznaczone na Kulturę fizyczną zwiększyły się do kwoty 3 031 037,00 zł.

 

Poza budową hali, spośród innych zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych, na uwagę zasługują także te, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego (na łączną kwotę 418 990,74 zł) oraz z budżetu obywatelskiego (ogółem 100 000, 00 zł).

 

Treść całej uchwały budżetowej (Nr V/25/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp., w zakładkach: FINANSE I BUDŻET oraz RADA MIEJSKA → Uchwały. Także podejmowane przez Radę Miejską zmiany do budżetu będzie można na bieżąco śledzić, zaglądając do powyższych zakładek.