Aktualności

30.01.2019

Komisje Rady Miejskiej w Książu Wlkp. ukonstytuowane

Z końcem starego i w pierwszych dniach nowego roku, począwszy od 28 listopada 2018 r., w którym odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp., aż do 28 stycznia, w którym miała miejsce V Sesja Rady, ksiąscy Rajcy zdecydowali o tym, kto będzie szefował powołanym Komisjom Rady.

Zgodnie z dokumentem ustrojowym, jakim jest Statut Gminy, nowa Rada działa poprzez 5 Komisji stałych. Dwie z nich: Rewizyjna oraz Wniosków, Skarg i Petycji - to komisje obligatoryjne. Ich powołanie wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Pozostałe trzy (Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu, Społeczno– Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) to komisje, których ustanowienie określa gminny statut, a których zakres działania jest odpowiedzią na potrzeby ksiąskiego samorządu.

W nowej kadencji organów samorządowych 2018-2023 rozpoczęło zatem pracę 5 stałych Komisji Rady, którym przewodniczą:

  • Radna Agnieszka Weber- Hałaburda - kierowanie Komisją Rewizyjną powierzone zostało Radnej uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2018 r. Na Wiceprzewodniczącego wybrano natomiast Radną Elżbietę Stępę,
  • Radny Marcin Weiss - decyzją ksiąskich Radnych wyrażoną w uchwale Nr V/27/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. wybrany został Przewodniczącym Komisji Wniosków, Skarg i Petycji. Do tej pory nie dokonano jeszcze wyboru Wiceprzewodniczącego tejże Komisji, nastąpi to bowiem podczas pierwszego jej posiedzenia,
  • Radny Marian Suchecki został wybrany na szefa Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu, a Radny Marek Jankowski na jej Wiceprzewodniczącego,
  • Radny Zenon Kuderczak został Przewodniczącym Komisji Społeczno– Gospodarczej, podczas gdy Radna Anna Szymanowska objęła funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji,
  • Radny Kazimierz Zegar po raz kolejny otrzymał przewodniczenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jej Wiceprzewodniczącym została z kolei Radna Elżbieta Stępa.

Każda z Komisji opracowała już swój plan pracy na najbliższe cztery kwartały 2019 roku. Zostały one przyjęte Uchwałą Rady Nr V/28/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. Nie pozostaje zatem nic innego, jak wszystkim wybranym szefom Komisji i ich zastępcom życzyć owocnej pracy i ...współpracy!

Jednocześnie - korzystając z okazji - przypominamy Państwu, że wszelkie informacje dotyczące pracy Rady Miejskiej w Książu Wlkp., w tym dotyczące posiedzeń stałych Komisji Rady oraz porządki obrad, są/ będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RADA MIEJSKA → System zarządzania pracami Rady Miejskiej w Książu Wlkp. W tej też zakładce zamieszczane są kontakty do wszystkich Radnych oraz różnego rodzaju komunikaty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego. Można tam również znaleźć treści podejmowanych przez Radnych uchwał, deklaracji, stanowisk.

Zachęcamy zatem mieszkańców do odwiedzania strony ksiąskiego samorządu, aby być na bieżąco z aktualnymi informacjami z zakresu funkcjonowania jego organów.

Galeria