Aktualności

04.01.2019

Inicjatywa lokalna - trwa nabór wniosków!

Serdecznie zachęcamy Mieszkańców naszej Gminy do zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym. Pomysły dotyczyć mogę przestrzeni miejskiej, edukacji, kultury, sportu itp. Biorąc pod uwagę, ważną z punktu widzenia społeczności lokalnej, przypadająca w tym roku 80. rocznicę Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej, zachęcamy do realizacji zadań związanych właśnie z tą rocznicą.   

Osoby zainteresowane tego typu formą współpracy mogą składać w tut. Urzędzie wnioski
w terminie do 30 stycznia 2019r. Zachęcamy zatem Mieszkańców naszej Gminy do zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe informacje, w tym zasady oraz tryb postępowania w przedmiocie inicjatywy lokalnej, znajdą Państwo w uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
4 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej oraz w uchwale zmieniającej Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Informacje
oraz druki dostępne są także w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 3 lub pod numerem tel.
061 282 20 01 wew. 40. Osoba do kontaktu Inspektor ds. oświaty - Agata Weiss-Nowak.