Aktualności

03.12.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Akademia aktywności zawodowej

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie pt. Akademia aktywności zawodowej. Jest to inicjatywa skierowana do osób niepracujących powyżej 30 roku życia i ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez rozwój zawodowy. Obejmuje ono Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania, uzyskanie prawa jazdy kat. C, C+E i D, a także pośrednictwo pracy. Ponadto podczas trwania kursu zapewnione jest wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia podczas zajęć teoretycznych, a także opłacenia egzaminów. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę internetową www.szkolenia.asise.pl, gdzie  znajdą Państwo również więcej szczegółów w zakładce szkolenia.