Aktualności

03.12.2018

Kolejne przejścia dla pieszych oświetlone

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na przełomie października i listopada, w Książu Wlkp. pojawiły się kolejne oprawy LED-owe. Tym razem lampami doświetlono przejście dla pieszych przy pasach znajdujących się w pobliżu miejscowej szkoły, przy ul. Stacha Wichury. Dzięki zastosowanemu punktowemu oświetleniu, piesi korzystający z tych pasów, są zdecydowanie bardziej widoczni, co z kolei przekłada się na poprawę ich stanu bezpieczeństwa.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że w bieżącym roku oświetlenie LED zastąpiło stare oprawy sodowe przy ul. Ogrodowej oraz na parkingu przed Urzędem. Dodatkowo LED-ami doświetlono dwa przejścia dla pieszych - przy ul. Nowomiejskiej i wspomnianej wcześniej - ul. Stacha Wichury. Jednocześnie w tym roku opracowano projekt dotyczący modernizacji przejścia przy ul. Strzeleckiej, a kolejne prace polegające na modernizacji oświetlenia drogowego, rozpoczną się już w pierwszym kwartale 2019 roku.

Galeria