Aktualności

02.11.2018

Zakończono przebudowę ulicy Akacjowej w Konarzycach

Kolejna droga w Gminie Książ Wlkp., a jednocześnie druga w tym roku w Konarzycach, została przebudowana! Zaplanowana przy ulicy Akacjowej inwestycja polegała na utwardzeniu nawierzchni ponad półkilometrowego odcinka, przy użyciu tłucznia na podbudowie z gruzu betonowego oraz na utwardzeniu nawierzchni drogi dojazdowej do posesji z kruszywa kamiennego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i Wspólnicy z Sosnowca. Wartość robót budowlanych - zgodnie z podpisaną umową - wyniosła 305 651,01 zł, a końcowy odbiór inwestycji odbył się 16 października br.

Dzięki zrealizowanej przebudowie, mieszkańcy ulicy Akacjowej zyskali nie tylko nową, utwardzoną nawierzchnię, ale również - przy okazji prowadzonej inwestycji - wykonano nowy przepust drogowy z oczyszczeniem fragmentu cieku wodnego.

Galeria