Aktualności

03.10.2018

Ponad 100 tys. zł na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Książ Wlkp.

Poprzez skuteczne aplikowanie o środki z Funduszu Sprawiedliwości wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Gminy Książ Wlkp., doposażone zostaną w nowym sprzęt. Przyznana kwota dotacji to ponad 100 tys. zł!

W czwartek, 27 września w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w obecności Posła RP Bartłomieja Wróblewskiego, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Książ Wlkp., którą reprezentował Burmistrz, Teofil Marciniak a Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Zadanie, na który tut. samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 102 201,89 zł (!), przy zaangażowaniu środków z gminnego budżetu w kwocie zaledwie 1 032,34 zł, ma na celu doposażenie jednostek OSP: Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Kołacin, Książ Wlkp., Mchy, Włościejewice - Ługi, w nowy sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Już niebawem zatem wszystkie gminne jednostki OSP wzbogacą się m.in. o zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1, defibrylatory, zestawy do zabezpieczania miejsc zdarzenia, agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, mierniki gazowe, nosze płaszczowe, zestawy podpór, pilarki do drewna, detektory prądu, detektor wielogazowy, osłonę poduszki powietrznej, zestaw do wycinania szyb samochodowych. Co warte podkreślenia to, to że z pozyskaną kwotą dotacji tut. samorząd znalazł się w czołówce wielkopolskich samorządów.