Aktualności

31.08.2018

Weryfikacja formularzy i zadań zgłoszonych w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zakończona.

W czwartek, 30 sierpnia zakończył się trwający od początku bieżącego miesiąca, etap weryfikacji formalnej i merytorycznej Formularzy i zadań zgłoszonych w trzeciej edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego. Powołana zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r., Komisja sprawdziła i oceniła wszystkie 4 złożone w lipcu br., projekty. W niektórych przypadkach, w ramach prowadzonej weryfikacji, niezbędny był kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w Formularzu. Najczęstsze problemy dotyczyły kwestii doprecyzowania lokalizacji zadania oraz jego kosztorysu. W następstwie dokonanych przez Wnioskodawców uzupełnień, wszystkie 4 zgłoszone zadania, znalazły się na Liście pozytywnie zweryfikowanych projektów. Przedstawia się ona następująco : 

  • Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego we Włościejewicach

Wnioskodawca: Sławomir Przybylski

  • Gmina Książ Wlkp. wspólnie dla pszczół- nasadzenie drzew miododajnych w miejscowości Chwałkowo Kościelne – etap I

Wnioskodawca: Krzysztof Korasiak

  • Jedno boisko trzy gry w m. Konarskie

Wnioskodawca: Maciej Naganowski

  • Akcja – „Płotu” Renowacja

Wnioskodawca: Beata Pietrzak

O tym w jakiej kolejności, zgłoszone zadania znajdą się na Karcie do głosowania zadecydowało losowanie, które odbyło się w piątek, 31 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. W jego wyniku, projekty zgłoszone do realizacji w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zostaną ułożone w następującej kolejności:

  • Gmina Książ Wlkp. wspólnie dla pszczół- nasadzenie drzew miododajnych w miejscowości Chwałkowo Kościelne – etap I
  • Akcja – „Płotu” Renowacja
  • Jedno boisko trzy gry w m. Konarskie
  • Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego we Włościejewicach

Piątkowe spotkanie było także okazją do przypomnienia zebranym zasad wrześniowego głosowania, do którego już dzisiaj  gorąco Państwa zachęcamy!