Aktualności

08.06.2018

Spotkanie z sołtysami

We wtorek, 5 czerwca w tut. Urzędzie Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak spotkał się w z sołtysami Gminy Książ Wlkp. Tematy, które poruszane były podczas tego zebrania dotyczyły zarówno bieżącego funkcjonowania samorządu i poszczególnych sołectw, jak również sytuacji związanej z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które - z początkiem miesiąca - dotknęły miejscowości naszej Gminy.

Na początku prelegent z Nadleśnictwa Piaski omówił proces szacowania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzęta, w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Marcowa jej nowela nałożyła na sołtysów nowy obowiązek związany z ich udziałem w pracach zespołu zajmującego się szacowaniem szkód. Przedstawiciel Nadleśnictwa wyjaśnił, jakie warunki formalne i merytoryczne muszą być spełnione, aby rolnik mógł ubiegać się o odszkodowanie. Poinformował także o przysługujących stronom ewentualnych możliwościach odwoławczych oraz o przygotowywanym obecnie projekcie zmian ustawy.

Następnie Podinspektor ds. obrony cywilnej Urzędu Miejskiego, Pan Krzysztof Korasiak złożył bieżący raport o skutkach szybkich wezbrań wody powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu, które przeszły przez teren Gminy w pierwszy weekend czerwca.
To, jak wyglądała sytuacja w trakcie kilkudziesięciominutowej ulewy oraz zaraz po jej przejściu, przedstawiono w formie szczegółowej prezentacji. Mogą się Państwo z nią zapoznać klikając na link http://www.ksiaz-wlkp.pl/?nid=2255, pod którym w postaci odrębnej wiadomości na stronie internetowej samorządu, zamieszczono informację zatytułowaną Sytuacja w Gminie Książ Wlkp. po intensywnych opadach deszczu.

Na koniec spotkania głos zabrał ksiąski włodarz, który poinformował sołtysów o bieżących sprawach Gminy, w tym szczególnie o tegorocznych inwestycjach, zarówno już zrealizowanych, jak i oczekujących na wykonanie.  

Kolejne tego typu spotkanie zaplanowano na III kwartał br.

Galeria