Aktualności

08.06.2018

„Skarbnica wiedzy w Książu Wielkopolskim” na półmetku

Czerwiec jest ostatnim miesiącem tego roku szkolnego, w którym w gminnych szkołach podstawowych realizowane są zajęcia w ramach projektu pn. „Skarbnica Wiedzy w Książu Wlkp.” Kolejne spotkania dla uczniów ruszają już we wrześniu. 

Do tej pory w ramach projektu odbyło się szereg różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, służących rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów, m.in. z robotyki, programowania czy przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu mogli także poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zdolności matematyczne czy językowe. W okresie ferii zimowych odbywały się niezwykle ciekawe półkolonie. Grupa nauczycieli został przeszkolona z zakresu nauczania metodą eksperymentu a szkolne pracownie przedmiotowe obecnie są wyposażane w sprzęt IT oraz inne przedmioty dydaktyczne wzbogacające ich wyposażenie pracowni.

Projekt „Skarbnica wiedzy w Książu Wielkopolskim” o numerze RPWP.08.01.02-30-0130/16 realizowany jest przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Książ Wielkopolski od dnia 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

Grupą docelową Skarbnicy jest 412 osób tj. 12 nauczycieli (11 kobiet i 1 mężczyzna) ) oraz 400 uczniów (200 dziewczynek i 200 chłopców) z wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. tj. klas dotychczasowego Gimnazjum w Książu Wielkopolskim i Gimnazjum w Mchach, Szkoły Podstawowej w Książu Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej w Mchach, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie i Szkoły Podstawowej w Konarzycach.

W ramach projektu zrealizowane są:

  1. zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  2. szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu;
  3. działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Wartość całego projektu wynosi: 824 638,63 zł, w tym wkład własny niefinansowy Gminy Książ Wlkp. w formie wynajmu sal lekcyjnych to kwota 50 400,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych wynosi  737 982,43 zł

Galeria